Konsep penubuhan Markas Pemerintahan Angkatan Bersama (MK PAB) telah diluluskan oleh mesyuarat

...