PIAGAM PELANGGAN MARKAS ANGKATAN BERSAMA ADALAH SEJAJAR DENGAN MISI ATM IAITU :

  • Melindungi kedaulatan dan integriti negara.
  • Bertindak proaktif dalam menjamin keselamatan serta keamanan dan kesejahteraan rakyat jelata.
  • Menyokong dan membantu usaha- usaha kerajaan di dalam pentadbiran dan kesejahteraan rakyat jelata.
  • Mengeratkan hubungan antara tentera dan rakyat jelata serta menyemarakkan kewibawaan dan kemampuan ATM demi kepentingan kesejahteraan negara.
  • Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan keamanan dan keselamatan di kalangan negara- negara serantau melalui pelaksanaan aktiviti- aktiviti bilateral dan multilateral serta confidence building measures.
  • Mendukung usaha keamanan dan operasi bantuan kemanusian di arena antarabangsa.