Alamat:
Markas Angkatan Bersama, Kementerian Pertahanan Malaysia, Jalan Padang Tembak,
Kuala Lumpur
50634
Malaysia
Telefon:
03-20716309
Faks:
03-26919563
Hantar Emel
(pilihan)

Direktori

SENARAI EMAIL DAN TELEFON PEJABAT MK AB

Nama E-mail Telefon
Pejabat PAB pejpab.mkab@mod.gov.my 03-20715919
Pejabat KS pejks.mkab@mod.gov.my 03-20598247
Pejabat Sekretariat sek.mkab@mod.gov.my 03-20712194
Pejabat Kewangan kew.mkab@mod.gov.my 03-20712179
Pejabat J1 j1.mkab@mod.gov.my 03-20714833
Pejabat J2 j2.mkab@mod.gov.my 03-20714816
Pejabat J3 – Tadbir j3.mkab@mod.gov.my 03-20598226
Pejabat J3 – Operasi Domestik opdom.mkab@mod.gov.my 03-20716577
Pejabat J3 – Operasi Global opglo.mkab@mod.gov.my 03-20713899
Pejabat J3 – Operasi Khas opkhas.mkab@mod.gov.my 03-20714303
Pejabat J4 j4.mkab@mod.gov.my 03-20712332
Pejabat J5 j5.mkab@mod.gov.my 03-20598233
Pejabat J6 j6.mkab@mod.gov.my 03-20598239
Pejabat J7 j7.mkab@mod.gov.my 03-20598203
Pejabat J9 j9.mkab@mod.gov.my 03-20713278
Pejabat HEA hea.mkab@mod.gov.my 03-20715117
Pejabat Kem kem.mkab@mod.gov.my 03-20598114
Pejabat SPS sps.mkab@mod.gov.my 03-20598116